بازرگانی باغ وند


بازرگانی باغ وند با سابقه بیش از ۵٠ سال در عرصه صنعت کشور به عنوان یکی از اعضای گروه مهندسی تبریز با هدف ارائه راه حلهای جامع در زمینه برق صنعتی و ارائه مناسبترین راهکار جهت ایجاد انرژی پایدار برای کارخانجات، واحد های صنعتی، ادارات و سازمانهای دولتی در خدمت صنعت کشور می باشد.

طراحی و اجرای تخصصی سیستم های انرژی و سیستم های مرتبط با آنها با محوریت دانش و تخصص و بر پایه رفتار صادقانه و حرفه ای با مشتریان بنیاد فعالیت بازرگانی باغ وند را تشکیل می دهد .


تبریز- خیابان امام روبروی باغ گلستان ، مجتمع تجاری وسکانیان، بازرگانی باغ وند

4135517129 - 4135512127

4135510554