بازرگانی صنعتی و کشاورزی پورخدائی

  بازرگانی صنعتی، کشاورزی پورخدائی

  تهیه و توزیع انواع:

  • دیزل ژنراتور

  • الکتروموتور

  • الکتروپمپ

  • کف کش

  • ادوات کشاورزی

  • پمپ کشاورزی

  تلفن: 35518272-041

           041-35511847

           041-35516820

  تبریز- خیابان امام، روبروی باغ گلستان، نبش مجتمع صنعتی و کشاورزی وسکانیان، پلاک 14

  فکس: 35518381-041